Проєкт «Розробка практичної сертифікаційної програми “Медіаційні навички в соціальній сфері та сфері охорони здоров'я”»

«Розробка практичної сертифікаційної програми “Медіаційні навички в соціальній сфері та сфері охорони здоров'я”»

Номер угоди: 83386807 / OEZ 699,

Номер проєкту (12-значний): 19.1813.5-001.00

Даний проєкт фінансується в рамках Проєкту GIZ «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України» програми «Перспективи розвитку східних регіонів України», що діє за дорученням уряду Німеччини

Тривалість проєкту: 02.08.2021 р. – 31.05.2022 р.

Загальна інформація

Мета проєкту: розробка практичної сертифікаційної програми «Медіаційні навички в соціальній сфері та сфері охорони здоров'я» для працівників медичних та соціальних установ та підвищення рівня комунікаційної майстерності серед медичних та соціальних працівників. Впровадження інноваційних методів вирішення суперечок (навичок медіації) у практику роботи медичних закладів та установ соціального захисту, навчання медичного персоналу та соціальних працівників навичкам безконфліктного спілкування з метою створення безпечного сприятливого середовища для медичних працівників та пацієнтів, соціальних працівників та клієнтів, зменшення соціальної напруги та покращення якості медичної та соціальної допомоги.

Цілі проєкту:

 • розробити сертифікаційну практичну програму «Медіаційні навички в соціальній сфері та сфері охорони здоров’я»;
 • розробити та надрукувати навчальний посібник;
 • розробити короткий відеокурс / симуляції;
 • прочитати курс учасникам;
 • навчити щонайменше 15 учасників у першій когорті;
 • підготувати остаточний звіт щодо виконання проєкту.

Очікувані результати:

Проєкт надасть працівникам галузей охорони здоров’я та соціального обслуговування інноваційний інструмент зменшення кількості конфліктів, запропонує взаємовигідні рішення існуючих суперечок та запобігання нових.

А також:
 • розроблено практичну сертифікаційну програму «Медіаційні навички в соціальній сфері та сфері охорони здоров'я» (150 годин, 5 ECTS);
 • підготовлено 5 відео-лекцій/симуляцій;
 • надруковано навчальний посібник (200 екз.);
 • проведено опитування щодо основних конфліктів в закладах охорони здоров’я та соціального захисту серед принаймні 50 респондентів;
 • інформація про проєкт щонайменше у 10 ЗМІ;
 • проведено навчання для першої когорти учасників (принаймні 15 осіб);
 • розширений доступ стейкхолдерів до бази знань щодо медіаційних навичок у галузі охорони здоров’я та соціального захисту;
 • підвищено обізнаність стейкхолдерів (представників сектору охорони здоров’я та соціального захисту, громадян) про можливості використання навичок медіації для вирішення конфліктних ситуацій шляхом розповсюдження інформації про проєкт, медіацію та її результати;
 • визначено ключові конфліктні сфери у закладах охорони здоров’я та соціального захисту та визначено роль навичок медіації у їх вирішенні;
 • розповсюджено інформацію про проєкт серед широкого загалу.

Проєкт реалізується на базі ННІ «Каразінська школа бізнесу».

Керівник проєкту: Юлія Квітка – доцент кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу», e-mail: makhanova@karazin.ua