Оформлення відрядження

Науково-педагогічним працівникам для оформлення виїзду за кордон необхідно дотримуватись наступного алгоритму дій:

 1. Отримати офіційне запрошення закладу, що приймає працівника, та перекласти його українською мовою. У запрошенні має бути зазначена мета виїзду (наприклад: участь особи, що відряджається, в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, підвищення кваліфікації тощо) за тематикою, що збігається з діяльністю університету, пункт призначення, строки поїздки, умови перебування, джерело фінансового забезпечення витрат на поїздку, а також за потреби інші ключові моменти. Запрошення може бути іменним або на адміністрацію університету (обов’язково із зазначенням статусу запрошуваної особи в університеті), з реквізитами установи, що приймає, та засвідчене уповноваженим підписантом.
 2. Отримати погодження факультету на виїзд за кордон із зазначенням візи декана факультету на копії запрошення (наприклад, із текстом “Прошу підтримати”, “Не заперечую” тощо);
 3. Заповнити гугл-форму, обов’язково вказавши коректну електронну адресу. Зверніть увагу, що для доступу до електронного оформлення відрядження обов’язково необхідно мати корпоративну електронну пошту в домені karazin.ua.

  *Також документи можна заповнити у Word-форматі. Бланки документів знаходяться у розділі

 4. Завантажити до гугл-форми скан-копію запрошення (з візою декана), її переклад українською мовою;
 5. Отримати на вказану електронну адресу заяву на відрядження та завдання-обґрунтування;
 6. Після отримання на електронну пошту погоджених документів від Управління міжнародних відносин, роздрукувати коректно оформлені заяву та завдання-обґрунтування (у разі потреби додати оригінали інших документів, зразки яких надасть Управління) поставити особистий підпис та підписати документи у відповідальних осіб, зазначених у документах;
 7. Надати підписані документи до Управління міжнародних відносин не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку поїздки.

Перелік документів, що необхідно надати:

 • Офіційне запрошення/повідомлення закладу, що приймає (з погодженням факультету на його виїзд за кордон);
 • Переклад офіційного запрошення українською мовою
 • Заява на відрядження
 • Завдання-обґрунтування
 • Кошторис витрат (якщо попередньо узгоджено з ректором в межах видатків, передбачених у кошторисі університету)

У окремих випадках для оформлення відрядження/направлення за кордон пакет документів може бути розширено (зразки документів буде надано Управлінням міжнародних відносин).

На період дії карантинних обмежень додатково необхідно надати заяву відповідного змісту та копію медичного страхування.


Аспірантам для оформлення виїзду за кордон необхідно дотримуватись наступного алгоритму дій:

 1. Отримати офіційне запрошення закладу, що приймає аспіранта та перекласти його українською мовою. У запрошенні має бути зазначена мета виїзду (наприклад: участь особи в конференціях або симпозіумах, інших заходах, тощо) за тематикою, що збігається з діяльністю університету, пункт призначення, строки поїздки, умови перебування, джерело фінансового забезпечення витрат на поїздку, а також за потреби інші ключові моменти. Запрошення може бути іменним або на адміністрацію університету (обов’язково із зазначенням статусу запрошуваної особи в університеті), з реквізитами установи, що приймає, та засвідчене уповноваженим підписантом
 2. Отримати погодження факультету на виїзд за кордон із зазначенням візи декана факультету на копії запрошення (наприклад, із текстом “Прошу підтримати”, “Не заперечую” тощо);
 3. Заповнити гугл-форму, обов’язково вказавши коректну електронну адресу. Зверніть увагу, що для доступу до електронного оформлення направлення обов’язково необхідно мати корпоративну електронну пошту в домені karazin.ua.

  *Також документи можна заповнити у Word-форматі. Бланки документів знаходяться у розділі

 4. Завантажити до гугл-форми скан-копію запрошення (з візою декана) та її переклад українською мовою;
 5. Отримати на вказану електронну адресу заяву на направлення та завдання-обґрунтування;
 6. Після отримання на електронну пошту погоджених документів від Управління міжнародних відносин, роздрукувати коректно оформлені заяву та завдання-обґрунтування (у разі потреби додати оригінали інших документів, зразки яких надасть Управління) поставити особистий підпис та підписати документи у відповідальних осіб, зазначених у документах;
 7. Надати підписані документи до Управління міжнародних відносин не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку поїздки.

Перелік документів, що необхідно надати:

 • Офіційне запрошення/повідомлення закладу, що приймає аспіранта (з погодженням факультету на його виїзд за кордон)
 • Переклад офіційного запрошення українською мовою
 • Особиста заява на направлення
 • Завдання-обгрунтування
 • Інформаційна анкета (при первинному зверненні)

У окремих випадках для оформлення направлення за кордон пакет документів може бути розширено (зразки документів буде надано Управлінням міжнародних відносин).

На період дії карантинних обмежень додатково необхідно надати заяву відповідного змісту та копію медичного страхування.


Студентам для оформлення виїзду за кордон необхідно дотримуватись наступного алгоритму дій:

 1. Отримати офіційне запрошення закладу, що приймає студента та перекласти його українською мовою (обов’язково із зазначенням статусу запрошуваної особи в університеті);
 2. Отримати погодження факультету на виїзд за кордон із зазначенням візи декана факультету на копії запрошення (наприклад, із текстом “Прошу підтримати”, “Не заперечую” тощо);
 3. Заповнити

  гугл-форму, вказавши коректну електронну адресу. Зверніть увагу, що для доступу до електронного оформлення направлення обов’язково необхідно мати корпоративну електронну пошту в домені karazin.ua. *Також документи можна заповнити у Word-форматі. Бланки документів знаходяться у розділі

 4. Завантажити до гугл-форми скан-копію запрошення (з візою декана) та її переклад українською мовою;
 5. Отримати на вказану електронну адресу заяву на виїзд за кордон та завдання-обґрунтування;
 6. Після отримання на електронну пошту погоджених документів від Управління міжнародних відносин, роздрукувати коректно оформлені заяву та завдання-обґрунтування (у разі потреби додати оригінали інших документів, зразки яких надасть Управління) поставити особистий підпис та підписати документи у відповідальних осіб, зазначених у документах;
 7. Надати підписані документи до Управління міжнародних відносин не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку поїздки.

Перелік документів, що необхідно надати:

 • Офіційне запрошення/повідомлення закладу, що приймає студента (з погодженням факультету на його виїзд за кордон)
 • Переклад офіційного запрошення українською мовою
 • Особиста заява на виїзд за кордон
 • Завдання-обгрунтування
 • Договір участі в програмі академічної мобільності (у разі довгострокового перебування)
 • Інформаційна анкета (при первинному зверненні)
  • У окремих випадках для оформлення направлення за кордон пакет документів може бути розширено (зразки документів буде надано Управлінням міжнародних відносин).

   УВАГА! У разі довгострокового навчання за кордоном студент повинен попередньо (до подачі документів до Управління міжнародних відносин) оформити внесення змін до індивідуального плану навчання за погодженням Управління якості освіти.