Загальна інформація

Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямків діяльності Каразінського університету, що передбачає можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність та дослідження в іншому вищому навчальному закладі на території України чи поза її межами.

Відовідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» основними видами академічної мобільності є:

  • ступенева мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів;
  • кредитна мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та/або відповіднихкомпетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), що будуть визнані у вищому навчальному закладі постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами кредитної мобільності залишається незмінним.

Основними цілями академічної мобільності учасників освітнього процесу Каразінського університету є:

  • підвищення якості вищої освіти;
  • підвищення ефективності наукових досліджень;
  • підвищення конкурентоздатності випускників університету на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
  • збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей створення та поширення знань;
  • залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між вищими навчальними закладами — партнерами;
  • встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;
  • гармонізація освітніх стандартів вищих навчальних закладів — партнерів.

Порядок здійснення академічної мобільності усіма учасниками освітнього процесу є важливим кроком у процесі імплементації Закону України «Про вищу освіту» та створення дієвого інструментарію для інтернаціоналізації українських вищих навчальних закладів.

За інформацією офіційного веб-сайту Міністерства освіти і науки України