Академічна протидія гібридним загрозам / WARN

АКАДЕМІЧНА ПРОТИДІЯ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ / WARN

610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2019-2013/001-001)

Проєкт фінансує:

Європейське Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА)

тривалість проєкту:

15.11.2019 – 14.11.2022 рр.

Загальна інформація:

Ідея проєкту та очікувані результати відповідають завданню підвищення спроможності вищих закладів освіти в Україні: стратегії модернізації, розвитку та інтернаціоналізації. Університети-учасники покращать свою спроможність до підвищення якості навчальних програм шляхом реагування на нагальні потреби та виклики, тобто гібридні загрози, регіону. Пріоритети проєкту відповідають Стратегії національної безпеки України та Європейським спільним принципам протидії гібридним загрозам, зростанню уваги до сфер, критичних у плані безпеки, та їх підготовки до ери гібридних загроз. Проєкт включає в себе унікальний набір курсів, інноваційну навчальну методологію та інноваційний підхід до розуміння безпеки.

Мета проєкту: підвищити ефективність вищої освіти та її реагування на соціальні потреби в Україні

Конкретні цілі проєкту: усунути нестачу навичок з безпеки, протидії гібридним загрозам, створюючи пул талановитих фахівців у сферах, що є критичними для стійкості проти гібридних загроз в Україні:

 • безпекові служби,
 • бізнес та адміністрація,
 • інформаційні та комунікаційні технології,
 • соціальна та поведінкова науки,
 • мистецтво,
 • освіта,
 • журналістика та інформація

Напрями діяльності за проєктом:

 • адаптація навчальних програм до нового контексту гібридних загроз: адаптація навчальних планів; оновлення та перегляд програм; новий освітній контент; перепідготовка персоналу; обладнання освітніх лабораторій; створення центрів досконалості;
 • викладання оновлених навчальних програм та курсів для професіоналів у різних галузях, з метою покращення їхніх знань, компетенцій, навичок та ефективності;
 • розповсюдження результатів: підвищення обізнаності громадськості щодо гібридних загроз; створення міжгалузевого середовища, присвяченого питанням громадської стійкості до гібридних загроз.

Очікувані результати: Адаптовані навчальні програми; нові та оновлені навчальні плани; нова методологія викладання та навчальні матеріали; оновлені навчальні лабораторії; запуск центру якості; підготовка студентів денної форми навчання та слухачів курсів підвищення кваліфікації за оновленими навчальними програмами з отриманням нових компетенцій; сертифікація викладачів за програмою «Нова гібридна методологія навчання»; збільшення громадської стійкості до гібридних загроз; посилені зв'язки між ЗВО, освітянами – владою – суспільством; збільшення обсягу національної та міжнародної діяльності; інтенсифікація наукової діяльності.

Партнери проєкту:

 • Університет Ювяскюля, Фінляндія - координатор:
 • Вища електротехнічна школа (EPAM-EPMI), Франція
 • Університет Коімбри, Португалія
 • Тартуський університет, Естонія
 • Міністерство освіти і науки України
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
 • Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
 • Український католицький університет, Україна
 • Державний університет інфраструктури та технологій, Україна
 • Національний університет «Острозька академія», Україна
 • Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв, Україна
 • Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний
 • університет», Горлівський інститут іноземних мов, Україна

Проєкт реалізується на базі Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Керівник проєкту: д. держ. упр., проф. Дмитро КАРАМИШЕВ, кафедра соціальної і гуманітарної політики

Координатор проєкту: д. держ. упр., проф. Вячеслав ДЗЮНДЗЮК, завідувач кафедри публічної політики