Erasmus Mundus

Найвідомішою з програм ЕС зі сприяння академічній мобільності є програма Еразмус Мундус, яка була започаткована в 2004 році і є механізмом студентських та академічних обмінів між державами Євросоюзу та країнами з-поза його меж. Студенти старших курсів і науковці з різних країн, включаючи Україну, мають змогу отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або проведення наукових досліджень у країнах ЄС.

Еразмус Мундус — освітня програма Європейського Союзу, основною метою якої є активізація міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, наукових працівників вищих навчальних закладів у третіх країнах. Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські університети — на осередки знань та інновацій, програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.

Програма Еразмус Мундус була започаткована Європейським Союзом в 2004 році для країн, які не входять до ЄС. Студенти старших курсів і науковці з різних країн, у тому числі й з України, мають змогу отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або проведення наукових досліджень у вищих наукових закладах країн ЄС. Програма Еразмус Мундус є відповіддю на виклики, що постають перед сучасною системою вищої освіти: підготовка громадян Європи до життя в глобалізованому багатокультурному суспільстві, яке ґрунтується на знаннях та освіті, підвищення якості й привабливості вищої освіти в Європі. Такі принципи відповідають Лісабонській стратегії ЄС, згідно з якою уряди країн-членів ЄС взяли на себе зобов’язання зробити європейську економіку конкурентоспроможною і здатною до динамічного розвитку, а європейську систему вищої освіти — доступнішою і найякіснішою у світі. Програма підтримує також реалізацію Болонського процесу, сприяючи визнанню академічних ступенів і розвиткові інтернаціоналізації університетської освіти.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна є асоційованим партнером проекту MID та партнером у проекті BMU-MID. Він активно бере участь у цих конкурсних проектах.

З 2014 року програму Erasmus Mundus трансформовано в Еразмус+: Навчальна мобільність

Еразмус Мундус Action 1 Магістерські програми перейшов до Еразмус+: Ступенева мобільність — Магістерські програми

Еразмус Мундус Action 2 перейшов з певними змінами до Еразмус+: Кредитна мобільність

Детальніше про проекти програми Еразмус Мундус можна дізнатись за посиланням