Erasmus+KA2

Проєкт Еразмус+ «INTENSE: Комплексна докторська програма з екологічної політики, менеджменту природокористування та техноекології»

Строк виконання: 2017–2020 роки.

Цілі проєкту:

  1. Покращити практику підготовки докторів філософії та підвищити професійний рівень управління цією підготовкою шляхом інтеграції PhD-програм, що стосуються екологічної політики, менеджменту природокористування та техноекології, в 7 партнерських установах до 3 загальнонаціональних інтегрованих докторських шкіл, чинний на підставі спільного Кодексу дієвої практики і рамки досліджень та об’єднання цих шкіл у Міжнародну мережу INTENSE.
  2. Покращити забезпечення аспірантури шляхом інтеграції та вдосконалення чинних навчальних матеріалів, які можуть бути використані для підготовки докторів філософії, інфраструктури для доступу до курсів та для налаштування і моніторингу гнучких траєкторій наукової підготовки та їх прогресії (відкрита освітня платформа INTENSE, в тому числі усталені механізми її розвитку та підтримки), а також спільного доступу до дослідницьких можливостей.
  3. Створити можливість для аспірантів покращити їх результати публікацій завдяки зміцненню міждисциплінарного підходу до підготовки докторів філософії, сприянню доступу до глобальних та європейських дослідницьких мереж (включаючи сприяння академічній мобільності), розвитку навичок широкого застосування, просуванню механізмів спільних досліджень чи керівництва та міждисциплінарних і практично-орієнтованих тем дисертацій.

Партнери проєкту:

Estonian Life Science University (м. Тарту, Естонія)
University of Natural Resources and Life Sciences (м. Відень, Австрія)
University of Latvia (м. Рига, Латвія)
Erda Research Technology Education (м. Рійсквійк, Нідерланди)
“RZ. Research. Management. Communication” Company (м. Лунд, Швеція)
National University of Mongolia (м. Уланбатор, Монголія)
Khovd University (м. Ховд, Монголія)
Одеський державний екологічний університет (м. Одеса, Україна)
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна)
Інститут екології Карпат НАН України (м. Львів, Україна)
Hanoi University of Science and Technology (м. Ханой, В’єтнам)


Сайт

Проєкт «Медіація: тренінги та трансформація суспільства / Mediats» (599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP)

Цей проєкт фінансується Європейською Комісією

Тривалість проєкту: 15 листопада 2018 року – 14 листопада 2021 року

Загальна інформація

Мета проєкту:

Мета проєкту полягає в тому, щоб допомогти університетам стати ключовими гравцями у сприянні процесам медіації в Азербайджані, Грузії та Україні для посилення демократії та об'єктивного розв'язання проблем шляхом набуття найкращих європейських практик.

Завдання за проєктом:

1. Розробити та впровадити магістерську програму "Медіація".

2. Заснувати Федерації Медіації в Азербайджані, Грузії, Україні та забезпечити їх сталий розвиток.

3. Сприяти розвитку та поширенню цінностей медіації у суспільстві.

Напрями діяльності за проєктом:

Вивчення досвіду ЄС
Розробка магістерської програми з медіації
Запуск магістерської програми з медіації
Розвиток Федерацій Медіації
Управління якістю
Поширення та стійкість результатів проєкту
Управління проєктом

Очікувані результати:

I. Магістерська програма з медіації реалізується у 7 ВНЗ
II. Кваліфікований персонал
III. Федерація Медіації створена в кожній країні
IV. Методи / план дій щодо просування цінностей медіації у суспільстві в Україні, Грузії та Азербайджані
V. Кваліфіковані спеціалісти-медіатори, здатні мирно врегульовувати спори

До складу консорціуму входять наступні партнери:

Нідерландська Бізнес Академія, Нідерланди – грант-холдер
Католицький університет Сан-Антоніо, Іспанія
Університет Туріба, Латвія
Університет КРОК, Україна
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
Університет Хазар, Азербайджан
Гянджинський державний університет, Азербайджан
Державний університет імені Іллі Чавчавадзе, Грузія
Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Грузія
Консалтингове агентство Hultgren Nachhaltigkeitsberatung UG, Німеччина

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна проєкт реалізується навчально-науковим інститутом «Каразінська школа бізнесу» спільно з юридичним факультетом.

Менеджер проєкту: Ю. М. Квітка

E-mail: makhanova@karazin.ua