Навчально-методичні видання

Щорічно навчально-методичний центр випускає збірник науково-методичних праць «Проблеми сучасної освіти». Також видаються методичні рекомендації серії «На допомогу кураторам».

Тематика статей збірника «Проблеми сучасної освіти»

  • Проблеми реформування вищої освіти в Україні.
  • Забезпечення якості вищої освіти.
  • Компетентнісний підхід у підготовці фахівців.
  • Інноваційні навчальні технології у вищій школі.
  • Проблеми дистанційної освіти.
  • Впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес.

Редакційна колегія:

В. Г. Пасинок, доктор педагогічних наук, професор — головний редактор;

Т. О. Маркова — відповідальний секретар;

Л.О. Іваненко, кандидат педагогічних наук;

С. М. Куліш, доктор педагогічних наук, доцент;

О. Ф. Іванова, доктор психологічних наук, професор;

Н. П. Крейдун, кандидат психологічних наук, професор;

Л. М. Яворовська, кандидат психологічних наук, доцент.