Дисертації

Віль Савбанович Бакіров, голова Вченої ради університету
«Ценностное сознание как объект социологического анализа (теоретические и методологические проблемы)»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук, 22.00.01 – теорія, методологія та історія соціології.


Віктор Олександрович Катрич, проректор з наукової роботи
«Возбуждение и излучение электромагнитных полей регулярными и нерегулярными волноводно-щелевыми структурами»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук, 01.04.03 — радіофізика.


Антон Віталійович Пантелеймонов, проректор з науково-педагогічної роботи
«Новые хемометрические способы обработки данных аналитического эксперимента»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук, 02.00.02 — аналітична хімія.


Ігор Олександрович Гірка, декан фізико-технічного факультету
«Поширення, конверсія та поглинання об’ємних і поверхневих електромагнітних хвиль у плазмі з неодновимірною неоднорідністю»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук, 01.04.08 – фізика плазми.


Сергій Дмитрович Литовченко, декан історичного факультету
«Римсько-вірменські відносини у I ст. до н. е. – на початку I ст. н. е.»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, 07.00.02 – всесвітня історія.