Про післядипломну освіту

Власний сайт: http://dist.karazin.ua/

Про Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання

Інститут було створено у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна в січні 2015 року для реалізації освітніх програм довузівської, вищої і післядипломної освіти та впровадження сучасних технологій навчання.

Університет завжди приділяв велику увагу питанням організації та проведення роботи щодо післядипломної освіти, створення ефективної системи підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів, зміцнення зв’язків з провідними вищими навчальними закладами України та світу. З метою організації такої роботи наказом Мінвузу СРСР № 67 від 4 лютого 1967 року в університеті було створено факультет підвищення кваліфікації. У зв’язку з розширенням форм діяльності та розвитком нових напрямків роботи у 2000 році факультет було перейменовано у факультет післядипломної освіти.

За роки існування факультету на ньому підвищили свою кваліфікацію і пройшли перепідготовку за новими спеціальностями більше 12 000 викладачів вищих навчальних закладів, вчителів середніх шкіл та фахівців бізнес-структур. Така діяльність сприяє розширенню обміну науково-педагогічним досвідом та інноваційними технологіями між навчальними, науковими закладами та бізнес-спільнотою і в цьому плані Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна виконує свою місію класичного університету України.

З метою дотримання вимог Закону України «Про вищу освіту» наказом ректора університету від 1 лютого 2012 року факультет було перейменовано в Центр післядипломної освіти.

Наразі Центр післядипломної освіти працює в таких напрямках:

  • Перепідготовка осіб з вищою освітою з наданням другої вищої освіти за ліцензованим в університеті спеціальностями.
  • Підвищення кваліфікації фахівців бізнес-структур за різними спеціальностями.
  • Стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України на всіх кафедрах і лабораторіях університету під керівництвом провідних викладачів і науковців.
  • Направлення на стажування науково-педагогічних працівників університету на підприємства, в організації, наукові установи та навчальні заклади Харкова та інших міст України.
  • Курси і тренінги для студентів за різними програмами.

До складу центру входять:

  • Відділ перепідготовки осіб з вищою освітою.
  • Підвищення кваліфікації фахівців бізнес-структур.
  • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

Адреса центру: 61022, Україна, м Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 6-й поверх, ауд. 6-43; телефон: +380 (57) 707-51-40